Otwarcie drogi w Celinach – gm. Trzebieszów

W dniu 10.07.2023 Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczysty otwarciu drogi w Celinach (gm. Trzebieszów).

Przebudowa dróg powiatowych pomiędzy Łukowem, Krynką, Celinami aż do granic powiatu łukowskiego była realizowana przy 60% współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, otrzymanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 20% wkładzie finansowym Powiatu Łukowskiego oraz 20% wkładzie finansowym Gminy Łuków i Gminy Trzebieszów. Zrealizowana dzięki współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę blisko 12 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia zostało przebudowanych łącznie 15 km odcinków dróg powiatowych w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wykonane przez Powiat Łukowski w latach 2022 – 2023 zadanie inwestycyjne, obejmowało przebudowę trzech dróg powiatowych:

drogi nr 1311L na odcinku z Łukowa do Krynki,

drogi nr 1312L na odcinku z Krynki do Celin

oraz drogi nr 1314L na odcinku od Celin, poprzez Gołowierzchy i Wólkę Konopną, do granicy powiatu łukowskiego.

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 19.922.056,91 zł. 60% tej kwoty (tj. blisko 12 mln zł) zostało pokryte z pozyskanego przez władze powiatu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część została sfinansowana w 50% przez samorząd powiatowy oraz samorządy gminne (Gmina Łuków i Gmina Trzebieszów), na terenie których inwestycja była realizowana.

foto: Powiat Łukowski