Otwarcie ulicy Kiernickich w Łukowie

W czwartek 30.10.2014 r. o godz. 15.00 odbyła się uroczystość otwarcia nowo zmodernizowanej ulicy Kiernickich w Łukowie, na której uczestniczył Senator Stanisław Gogacz.

Nowa droga została poświęcona a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: Senator Stanisław Gogacz, Burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek, jego zastępca Marcin Mateńko oraz radny sejmiku wojewódzkiego Krzysztof Głuchowski.Ulica Kiernickich to jedna z najdłuższych ulic w Łukowie. Na jej modernizację mieszkańcy miasta czekali bardzo długo.

 W ramach projektu pod nazwą „Budowa ulicy Kiernickich” została wykonana budowa i przebudowa ulicy Kiernickich o łącznej długości 769,70 mb. Na odcinku 365,00 m wyrównano istniejącą nawierzchnię, wymieniony został krawężnik uliczny, po stronie prawej została wykonana niwelacja istniejącego chodnika, natomiast po stronie lewej powstał nowy ciąg pieszo – rowerowy. Na odcinku 404,70 m wybudowano pełną infrastrukturę drogową. Dotychczas była to droga gruntowa. Na całym odcinku powstało nowe oświetlenie uliczne z zastosowaniem 29 lamp energooszczędnych. Ponadto cały odcinek został odwodniony poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 224,0 m.
 

Przebudowa ulicy Kiernickich trwała w okresie od 27.03.2014r. do 22.10.2014r. Jest to już czwarta droga przebudowana w Łukowie przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w mijającej kadencji Rady Miasta.

Otwarcie ul. Kiernickich w Łukowie