Podpisanie umów o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę obwodnic: Hrubieszowa, Opola Lubelskiego i Tarnogrodu.

W dniu 20 czerwca 2022r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę obwodnic: Hrubieszowa, Opola Lubelskiego i Tarnogrodu.

W obecności wicepremiera Jacak Sasina w Tarnogrodzie podpisano umowy na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg. Łącznie ma powstać 14 km dróg.

Największą z tych trzech inwestycji jest obwodnica Tarnogrodu. Za 85 mln zł ma powstać 6 km nowej drogi.

Zadania będzie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wartość inwestycji to 205 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków rządowych wyniesie około 140 mln zł.