Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tuchowiczu

W dniu 24.09.2023r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym poświęceniu i przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tuchowiczu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu. Po Mszy Św. powitano zaproszonych gości i poświęcono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Uroczystość była także okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Druhowie otrzymali Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, medale za zasługi dla pożarnictwa, odznakę “Strażak wzorowy” oraz odznakę “Za wysługę lat”.

Podczas ceremonii wystąpiła Orkiestra ze Stoczka Łukowskiego oraz orkiestra parafialna z Tuchowicza.

Nowy wóz OSP Tuchowicz to marka Volvoo mocy 280 KM ze zbiornikiem na wodę o pojemności 4 000 litrów. Takie wyposażenie pozwoli na sprawną akcję ratowniczą i gaszenie pożarów.

Dużą rolę w możliwości zakupu odegrała 50% dotacja od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a resztę środków dołożono z budżetu gminy. Dzięki tej pomocy OSP Tuchowicz będzie mogło włączyć się do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie tylko OSP Stanin ma to zaszczytne miejsce w systemie, a teraz dołączy do nich Tuchowicz.

Foto: Gmina Stanin