Ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz uroczyste obchody z okazji Dnia Podchorążego

W dniu 27.11.2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych oraz obchodach z okazji Dnia Podchorążego, które odbyły się w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

Po wygłoszeniu tekstu roty, 104 uczniów złożyło akt ślubowania na sztandar szkoły. Tym samym młodzież pierwszych klas mundurowych oficjalnie została przyjęta w poczet młodszych kadetów liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym, wojskowym i strażackim Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Po uroczystym ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielił ks. Sławomir Pękała.
Na zakończenie akademii uczniowie, w montażu słowno-muzycznym, przedstawili rys historyczny obchodów Dnia Podchorążego, który w Wojsku Polskim obchodzony jest 29 listopada.
27.11.2019r. Radoryż Smolany