Uroczystość poświęcenia odnowionych mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939r.

W dniu 07.09.2020r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach poświęcenia 24 odnowionych mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939r.

Uroczystości odbyły się na cmentarzu parafialnym św. Rocha w Łukowie i rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w intencji Ojczyzny oraz poległych w jej obronie. Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy uroczystości udali się w okolice kwater gdzie zlokalizowane są żołnierskie mogiły. Drugą część uroczystości rozpoczęto Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej odegranym przez Orkiestrę Wojskową z Siedlec. Po którym Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina przeprowadziła uroczysty Apel Poległych i oddała salwę honorową, a orkiestra odegrała hasło Wojska Polskiego. Następnie ks. kanonik Andrzej KIeliszek odmówił modlitwę poświęcenia grobów i dokonał poświęcenia 24 odnowionych mogił.  Na zakończenie orkiestra odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada”.