Uroczystości upamiętniające 78. rocznicę pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie. 

W dniu 12 czerwca 2022r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę akcji „Burza” oraz pobytu i walk  27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty na Lubelszczyźnie. Uroczystości zorganizowane zostały na terenie byłej leśniczówki „Gościniec” w Lasach Parczewskich.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy AK, WIN, NSZ i BCH. Złożono wiązanki przy pomniku-tablicy upamiętniającej szlak bojowy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Uroczystości  zakończyły się  spotkaniem z poezją i pieśnią patriotyczną oraz Biegiem Pokoleń ścieżkami leśnymi oraz kładkami drewnianymi.