Walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Trzebieszów

W dniu 21.01.2024r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym członków jednostki OSP Trzebieszów.

Podczas spotkania, które zgromadziło członków OSP jak i liczne grono Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zarząd jednostki uzyskał jednogłośnie absolutorium za poprzedni rok oraz poparcie planu działania na rok 2024.

Foto: OSP Trzebieszów