Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Charlejowie

W dniu 10.02.2024r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Charlejowie.