30. rocznica strajku Lubelskich Kolejarzy

W niedzielę 18 lipca Senator Stanisław Gogacz wziął udział w uroczystości obchodów XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność oraz XXX rocznicy strajku Lubelskich Kolejarzy w lipcu 1980 roku.

Sukces lipcowych strajków na Lubelszczyźnie w 1980 roku, które rozpoczęły sie w Państwowych Zakładach Lotniczych w Świdniku na Wydziale Obróbki Mechanicznej okazał się impulsem do działania w innych rejonach kraju, a w szczególności na Wybrzeżu. To właśnie w Lublinie pierwszy raz doszło do podpisania porozumienia między władzą a strajkującymi.

Tegoroczne obchody zorganizowane przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztofa Grabczuka Marszałka Województw Lubelskiego rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową, następnie przemaszerowano na teren byłej Lokomotywowni Lublin. Po mszy św. w intencji kolejarskiej Solidarności Senator złożył kwiaty pod pomnikiem „Doli Kolejarskiej”.