Imieniny Piłsudskiego

W dniach 21-22 marca 2009 roku odbyły się X obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zorganizowały je Związek Piłsudczyków Oddział w Lublinie, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno – Wychowawcza.

Uroczystość rozpoczęła się 21 marca wykładem prof. Jana Konefała z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat związków Józefa Piłsudskiego z Lubelszczyzną, po czym nastąpiła część artystyczna, którą przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie oraz Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mełgwi.

Następnego dnia w intencji Marszałka Piłsudskiego, Jego Żołnierzy i Kresowiaków odprawiona została Msza Św. w kościele Garnizonowym w Lublinie przy Al. Racławickich. Następnie przemaszerowano na Plac Litewski, gdzie Pan Senator wygłosił przemówienie oraz złożył wieniec pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.