Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy kapliczce św. Barbary w Świderkach

W dniu 12.11.2023r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej przy kapliczce św. Barbary w Świderkach, upamiętniającej zbrodnię dokonaną na siedmiu Mieszkańcach wsi Świderki przez NKWD w kwietniu 1945 roku.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie Mszą Świętą w  Parafii Św. Zofii w Zofiborze. Po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie tablicy upamiętniającej śmierć bohaterów oraz złożono kwiaty. Następnie przedstawiona została przez młodzież szkolną i Mieszkańców Świderek rekonstrukcja wydarzeń historycznych w postaci przedstawienia scenicznego przy remizie OSP w Świderkach. Zaprezentowano również książkę, w której opisano historię wsi Świderki.

Foto:  Dariusz Orzeł