Sztandar Szkoły w Potoczku

Dnia 8 czerwca 2008 roku w Potoczku odbyło się uroczyste Nadanie Imienia Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum.Podczas Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie sztandaru. Następnie po przywitaniu gości przez Dyrektora Szkoły Jana Brzozowskiego, został przedstawiony rys historyczny szkoły oraz odczytanie aktu nadania imienia. Odbyło się również ślubowanie uczniów po którym zaproszeni goście mieli swoje wystąpienia. Podczas wręczania sztandaru Szkole Senator dokonał wbicia symbolicznego gwoździa. Organizatorzy umożliwili również zwiedzanie Szkoły. Uroczystości zakończył wspaniały wieczór poetycko – muzyczny.

Nadanie imienia szkole w Potoczku

Nadanie imienia Jana Pawła II oraz wręczenie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Potoczku (08.06.2008 r.)