Uroczystości szkaplerzne w Berdyczowie

W dniach 20-22 lipca 2013 roku Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach w Winnickim Okręgu Konsularnym z okazji święta Matki Boskiej Berdyczowskiej, Królowej Berdyczowa oraz całej Ukrainy.

Tegoroczne święto rozpoczęło się uroczystą liturgią, z udziałem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Nuncjusza Apostolskiego na Ukrainie Tomasa Galliksona oraz innych biskupów. Podczas liturgii odbyła się ceremonia przekazania Sanktuarium relikwii błogosławionego Jana Pawła II. Na zakończenie Mszy Świętej abp Piotr Malczuk odczytał Akt Oddania Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny Berdyczowskiej.
W uroczystości w Ogólnoukraińskim Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Berdyczowie wzięło udział tysiące pątników z Ukrainy oraz innych krajów. W trakcie uroczystej procesji obraz Matki Bożej Berdyczowskiej został przeniesiony z górnego kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny do polowego ołtarza.
Podczas wizyty w Winnickim Okręgu Konsularnym Senator Stanisław Gogacz spotkał się z Polakami z Berdyczowa, Chmielnika, Żytomierza i Charkowa.

Uroczystości szkaplerzne w Berdyczowie – 21.07.2013