Wizyta w Senacie RP mieszkańców z Gminy Ułęż

W dniu 24.10.2022r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechali mieszkańcy Gminy Ułęż.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy parlamentarnej, przedstawił strukturę Senatu oraz odpowiadał na pytania uczestników wycieczki. Grupa zwiedziła salę obrad Senatu oraz była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu.