145 Rocznica stracenia lubelskich Powstańców Styczniowych.

145 Rocznica stracenia lubelskich Powstańców Styczniowych. Poświęcenie Krzyża i odsłonięcie pamiątkowego kamienia.(15.06.2008 r.)