Nadanie imienia szkole w Potoczku

Nadanie imienia Jana Pawła II oraz wręczenie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Potoczku (08.06.2008 r.)