38. posiedzenie Senatu RP – 09.08.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw wewnętrznych oraz do prokuratora generalnego w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.