61. posiedzenie Senatu RP – 05.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister pracy i polityki społecznej w sprawie ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych.