Białoruś

Wizyta Wielkanocna od 14 do 17 marca 2008 roku. W dniach od 14 do 17 marca 2008 roku Senator Stanisław Gogacz w związku z pracami w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą został zaproszony wraz z Senatorem Andrzejem Szewińskim i Posłem Franciszkiem Stefaniukiem na spotkania Wielkanocne zorganizowane przez Polaków mieszkających na Białorusi.

W piątek pierwszego dnia wizyty po przylocie do Mińska, stolicy Białorusi Senator spotkał się z liderami polskich środowisk, artystami polonijnymi, przedsiębiorcami, lekarzami, nauczycielami oraz duchowieństwem Mińskiego Okręgu Konsularnego.

Drugiego dnia w Rakowie Senator brał udział w złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy przy symbolicznej mogile poległych żołnierzy Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej na grobie byłej przewodniczącej ZPB w Rakowie Jadwigi Waraksy i byłej przewodniczącej ZPB w Borysowie Ireny Sakowiec. Następnie w Wołżynie odbyła się msza św. w której brały udział chóry polonijne. Po mszy św. Senator udał się do Iwieńca gdzie gościł na spotkaniu wielkanocym w Domu Polskim. Senator miał również możliwość zwiedzić najsłynniejsze Sanktuarium Matki Boskiej na Białorusi w Budsławiu.

Kolejny dzień upłynął w ferworze spotkań z Polakami i przekazywaniu im paczek świątecznych w Witebsku nad rzeką Dźwiną.

W poniedziałek ostatniego dnia wizyty Senator powrócił do Mińska skąd udał się do Polski.