68. posiedzenie Senatu RP – 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.