69. posiedzenie Senatu RP – 21.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w sprawie odbudowy senackiego budżetu polonijnego.