Debata Publiczna w spr. Komendy Reg. Bazy Logistycznej w Stawach – 16.02.2011

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy Jednostce Wojskowej Nr 4824 Stawy zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ…

TAK DLA KOMENDY REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ W STAWACH JAKO JEDNEJ Z CZTERECH STRUKTUR LOGISTYCZNYCH SIŁ ZBROJNYCH RP

Uczestnicy debaty zdecydują o przyjęciu następującego stanowiska:

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło działania restrukturyzacyjne mające na celu przekształcenie ośmiu Rejonowych Baz Materiałowych w cztery Regionalne Bazy Logistyczne z komendami w Krakowie, Warszawie, Wałczu i Wrocławiu. Komendy Baz Logistycznych w Wałczu, Warszawie i Wrocławiu powstają na bazie już istniejących Rejonowych Baz Materiałowych. Wyjątkiem jest projekt utworzenia od podstaw Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie, a nie w Stawach gdzie jest odpowiedni do tego potencjał.

(pełny tekst projektu stanowiska od poniedziałku na stronie www.stanislawgogacz.pl)

Debata odbędzie się w środę 16 lutego 2011r.

o godzinie 15.00  w Szkole Podstawowej  im. Wojska Polskiego w Stawach

przy ul. Stawskiej 322

Program debaty:

15.00 – prezentacja stanowiska przez Senatora Stanisława Gogacza

15.30 – wystąpienie przedstawiciela związkowców

16.00 – wystąpienia uczestników

16.30 – przyjęcie stanowiska