Podsumowanie debaty z dnia 16.02.2011

W środowej debacie publicznej pt. „Tak dla Komendy Regionalnej Bazy Logistycznej w Stawach jako jednej z czterech struktur logistycznych Sił Zbrojnych RP”…

zorganizowanej przez Senatora Stanisława Gogacza oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy Jednostce Wojskowej nr 4824 w Stawach uczestniczyli m.in. przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. Roman Klecha Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ – Szef Logistyki, dowódca Jednostki Wojskowej nr 4824 w Stawach płk Wiesław Fiedorowicz, Starosta Powiatu Ryckiego Stanisław Jagiełło, Burmistrz Miasta Dęblin Stanisław Włodarczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Ryckiego Hanna Czerska – Gąsiewska, Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Henryk Wiejak, Poseł Jarosław Żaczek, przedstawiciele Związków Zawodowych Pracowników Wojska, pracownicy oraz mieszkańcy Dęblina. Poniżej przedstawiamy stanowisko przyjęte przez uczestników debaty publicznej, które trafiło już do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha oraz Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej.

Stanowisko 

z dnia 16 lutego 2011 roku

My Mieszkańcy powiatu ryckiego, razem z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Wojska 7 Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach ze składami Dęblina, Stężycy, Jawidza i Stawów oraz Senator RP Stanisław Gogacz wyrażamy ostry, stanowczy i zdecydowany protest wobec zamiarów MON, które podejmując w 2009 roku działania restrukturyzacyjne mające na celu przekształcenie ośmiu Rejonowych Baz Materiałowych w cztery Regionalne Bazy Logistyczne wskazało, że siedzibami ich  komend będzie Wałcz, Warszawa, Wrocław natomiast jako czwartą bazę nie wymienia się miejscowości Stawy lecz Kraków. Jest czymś wysoce niezrozumiałym aby w sytuacji kiedy 7 RBM w Stawach, posiadająca ponad 90 – letnią tradycję, reprezentująca wysoki poziom organizacyjny nie została uwzględniona przez MON jako siedziba jednej z czterech siedzib Komend Regionalnych Baz Logistycznych, natomiast w rolę tę miałby wejść Kraków. Jest to tym bardziej dziwne, że Kraków już raz był siedzibą Komendy 13 Regionalnej Bazy Materiałowej, lecz w ramach „programu wyprowadzania wojsk” z dużych aglomeracji miejskich w 2003 roku ta struktura uległa likwidacji. Natomiast teraz w roku 2011 Kraków miałby stać się na powrót siedzibą Komendy, co musi dziwić i zastanawiać tym bardziej, że w Dokumencie z listopada 2009 roku „Informacja o planowanych zmianach dyslokacyjnych wynikających z programu rozwoju sił zbrojnych RP w latach 2007-2012″ znajdujemy w założeniach ogólnych zapis o „Wyprowadzaniu jednostek wojskowych z dużych aglomeracji miejskich”. Jak do tego zapisu dopasować pomysł MON nie uwzględniający jako siedziby Komendy w Stawach lecz w dużej aglomeracji Kraków. W tymże dokumencie w dziale IV znajdujemy informację o „Sformowaniu czterech Regionalnych Baz Logistycznych” ale nie wskazuje się gdzie mają być ich siedziby. Wydają się nie przekonywujące odpowiedzi MON, że rozpatrywano lokalizację jednej z komend regionalnej bazy logistycznej w miejscowości Stawy, jednak o rezygnacji z tego wariantu zdecydowało klika czynników, z których najważniejszym miałoby być położenie operacyjne planowanej siedziby, potrzeba uzupełnienia o wykwalifikowaną kadrę, a także konieczność wykonania odpowiedniej infrastruktury i remontów. Skoro to miałoby być poszukiwaniem oszczędności w dobie kryzysu, to czymże miałoby być tworzenie od podstaw w nowym miejscu w Krakowie Regionalnej Bazy Logistycznej, zamiast w istniejącej już jednostce w Stawach, spełniającej przecież wszelkie wymogi techniczne i te najważniejsze dotyczące kapitału ludzkiego, który nie powstanie w jednej chwili, ale na to trzeba dziesiątków lat. To tylko niektóre argumenty wskazujące na to, że działania MON są dla nas niezrozumiałe; nieracjonalne i nie mające nic wspólnego z oszczędnością.

Oczekujemy zmiany decyzji przez MON, której efektem będzie ustanowienie siedziby jednej z czterech Komend Regionalnych Baz Logistycznych w Stawach, co będzie z pożytkiem dla polityki obronnej państwa Polskiego. Informujemy również, ze wraz z szeroką akcją informacyjna dotyczącą powstałego problemu rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod naszym stanowiskiem.