Pomnik „USKOKA”

Dnia 17 maja 2009 roku w Lubartowie Senator uczestniczył w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Zdzisława Brońskiego ps. „USKOK”.Uroczystość tą poprzedziła Msza Święta w Kościele OO.

Kapucynów w Lubartowie w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy AK, WiN, NSZ i BCh. Natomiast po poświęceniu płyty pomnika oraz złożeniu wieńców i kwiatów wygłoszono referat „USKOK pragnienie wolności” oraz wyświetlono film dokumentalny IPN-u pt. „USKOK”. Całą uroczystość uświetnił występ chóru, który zaprezentował wiele pieśni patriotycznych.