74. posiedzenie Senatu RP – 14.04.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu.