Podsumowanie projektu OHP

Na zaproszenie dr Piotra Gawryszczaka Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Pan Senator dnia 24 lutego 2009 roku brał udział w uroczystym podsumowaniu projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania przebieg realizacji tego projektu na terenie Województwa Lubelskiego omówił Pan Tomasz Kopiciński Koordynator Wojewódzki. Uczestnikom projektu wręczono certyfikaty oraz dyplomy.