Uroczystości przekazania w Lublinie Ognia Niepodległości

W dniu 07.11.2014r. Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w Lublinie w uroczystej Mszy Św. w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestniczący we Mszy Św. Harcerze ze sztafety rowerowej „Ogień Niepodległości” przekazali światło zapalone w Kostiuchnówce na Ukrainie, miejscu najbardziej krwawej bitwy Legionów w I Wojnie Światowej. W uroczystościach przekazania Ognia Niepodległości uczestniczyły również delegacje władz lokalnych, samorządowych i rządowych oraz przedstawiciele szkół i burs, organizacji kombatanckich i patriotycznych.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Plac Litewski, gdzie Harcerze złożyli Ogień Niepodległości u stóp pomnika Marszałka .

Uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin.

Uroczystości przekazania w Lublinie Ognia Niepodległości