40. posiedzenie Senatu RP – 23.09.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska związków zawodowych wypracowanego na spotkaniu w Lubelskiej Izbie Rolniczej.