66. posiedzenie Senatu RP – 04.12.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie Polaków z Ukrainy zrzeszonych w Związku Polaków w Sławucie.

OŚWIADCZENIE

ODPOWIEDŹ 


Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworka oraz do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusza Brauna w sprawie badania wyborów metodą exit poll przez ośrodek badawczy Ipsos.

OŚWIADCZENIE

ODPOWIEDŹ

ODPOWIEDŹ

ODPOWIEDŹ


Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz w sprawie sytuacji Polaków na wschodzie Ukrainy.

OŚWIADCZENIE

ODPOWIEDŹ