79. posiedzenie Senatu RP – 24.07.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.