Debata nt. perspektyw działalności Szpitala im. J. Bożego i Szpitala Kolejowego – 20.02.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Zespół Roboczy ds. Ratowania Publicznego Szpitala im. Jana Bożego wraz ze Związkami Zawodowymi zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ

w której wezmą udział lekarze, pielęgniarki, pozostali pracownicy oraz pacjenci i mieszkańcy Lubelszczyzny.

Celem debaty jest publiczne postawienie pytań – instytucjom za to odpowiedzialnym – co do obaw przedstawicieli Załóg Szpitala im. Jana Bożego i Okręgowego Szpitala Kolejowego odnośnie najbliższej perspektywy działalności tych jednostek.

Uczestnicy debaty zdecydują również o przyjęciu stanowisk:

1 Stanowisko (projekt):

Wyrażenie dezaprobaty wobec polityki finansowej NFZ w kontekście odmowy zapłaty szpitalom Lubelszczyzny za tzw. ponad limity oraz proponowanie szpitalom kontraktów na 2010r. drastycznie niższych niż to było w roku 2009.

2 Stanowisko (projekt):

Ocena zamiaru likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie w sytuacji gdy liczba pacjentów tam leczonych w 2007 roku wynosiła 15 245 osób, natomiast w 2008 roku odpowiednio 16 162, a w roku 2009 odpowiednio 15 920.

3 Stanowisko (projekt):

Wyrażenie sprzeciwu wobec wciąż nie odwołanych planów przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w spółkę prawa handlowego.

Debata odbędzie się w sobotę 20 lutego 2010r.

o godzinie 10.00 w Lublinie przy ul. Królewskiej 3

w sali konferencyjnej (niski parter).

Program debaty:

10.00 – otwarcie debaty i prezentacja problemu przez Senatora Stanisława Gogacza

10.30 – dyskusja i pytania co do 1-szego Stanowiska

11.15 – dyskusja i pytania co do 2-ego Stanowiska

11.45 – dyskusja i pytania co do 3-ego Stanowiska

12.00 – ogłoszenie przyjętych stanowisk i zakończenie obrad.

Przypominamy o zakazie parkowania przy ul. Królewskiej.