Oficjalne otwarcie dróg powiatowych w Turzych Rogach i Zarzeczu Łukowskim

W dniu 03.07.2023 Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w oficjalnym odbiorze i poświęceniu przebudowanych i zmodernizowanych dróg powiatowych w Turzych Rogach i Zarzeczu Łukowskim.

Poświęcenia inwestycji dokonali: Ksiądz Prałat Antoni Pietruszka, Ksiądz Kanonik  Jerzy Cąkała – proboszcz Kolegiaty Łukowskiej, Ksiądz Kazimierz Momont – proboszcz Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim.

Wykonane przez Powiat Łukowski w latach 2022 – 2023 inwestycje obejmowały przebudowę dwóch dróg powiatowych: drogi na odcinku Turze Rogi – Strzyżew – Zarzecz Łukowski – granica powiatu oraz drogi na odcinku Zarzecz Łukowski – Kownatki.

W ramach zrealizowanego projektu zostało przebudowanych ponad 9,5 km dróg powiatowych w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmował również przebudowę istniejącego w Turzych Rogach zwykłego skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną na skrzyżowanie typu rondo, przy którym mamy okazję się znajdować.

Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z siedzibą w Łukowie przy udziale lokalnych podwykonawców.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 9 985 617,75 zł, gdzie 60% tej kwoty (tj. blisko 6 mln zł) zostało pokrytych z pozyskanego przez władze powiatu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część została sfinansowana w 50% przez samorząd Powiatu Łukowskiego oraz samorząd Gminy Łuków.

Foto: Powiat Łukowski