Życiorys

Stanisław Gogacz

ur. 1 listopada 1959 w Gniewoszowie – polski polityk, samorządowiec, senator IV, VII, VIII, IX i X kadencji.

1985 ukończył studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 1992-1993 był doradcą ds. społecznych w biurze poselskim Wojciecha Włodarczyka. W latach 1995 – 1997 zatrudniony w firmie telekomunikacyjnej. Od 1997 do 2001 zasiadał w Senacie IV kadencji z ramienia Ruchu Odbudowy Polski z Województwa Lubelskiego.

2002 został wybrany radnym Sejmiku Lubelskiego z ramienia Ligi Polskich Rodzin. Dwukrotnie w tej kadencji (od grudnia 2002 do stycznia 2003 i od maja 2005 do grudnia 2006) był wicemarszałkiem województwa. W wyborach parlamentarnych w 2007 z listy Prawa i Sprawiedliwości po raz drugi uzyskał mandat senatorski, kandydując w okręgu lubelskim i otrzymując 148 299 głosów. Od 22 stycznia 2011 roku Przewodniczący Ruchu Odbudowy Polski.

W trakcie IV kadencji Senatu RP sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Ustawodawczej i był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W VII kadencji był członkiem Komisji Zdrowia, Komisji Ustawodawczej i Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Obecnie członek następujących Komisji Senackich:

Komisja Ustawodawcza – Członek Komisji

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – Członek Komisji