2. posiedzenie Senatu RP – 17.11.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie dziewięćdziesięciolecia Uniwersytetu w Daugavpils.