35. posiedzenie Senatu RP – 20.06.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.