Wizyta w Senacie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czernicu

W dniu 20.11.2018r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czernicu – Gmina Kłoczew.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy i chętnie odpowiadał na pytania uczniów. Grupa między innymi była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu a także zwiedziła salę obrad Senatu.

Wizyta w Senacie 20.11.2018r.