XVI Koncert Charytatywny dla Rodaków na Wschodzie

W dniach 26-27 stycznia 2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w XVI Ogólnopolskim Koncercie Charytatywnym na rzecz pomocy Rodakom na Wschodzie, który odbył się w Sycowie.

Oficjalnego otwarcia koncertu dokonali burmistrz Miasta i Gminy Syców Dariusz Maniak i Konsul Generalny RP w Irkucku Krzysztof Świderek. Spotkaniu towarzyszyli przedstawiciele parlamentu, liderzy organizacji działających na rzecz kresowian, delegacje dolnośląskich miast i gmin oraz duchowieństwo – biskup Cyryl Klimowicz – Ordynariusz Diecezji Św. Józefa w Irkucku, biskup Antoni Dziemianko – Ordynariusz Diecezji Pińskiej na Białorusi oraz biskup Leon Dubrawski – Ordynariusz Diecezji Kamieńsko-Podolskiej na Ukrainie.
Podczas koncertu wystąpili artyści z Ukrainy, Białorusi i Rosji.
– Zespół folklorystyczny Górali Czadeckich „Wianeczek” – Ukraina
– Zespół wokalno-instrumentalny -Artfolk Ukraina
– Zespół wokalny „Liber Cante” – Białoruś
– Zespół „Anima” – Białoruś
– Zespół Kabaretowy „Społem” – Białoruś
– Rodzina Jacewiczów z ośmioletnią Basieńską z Sankt Petersburga – Rosja
Pan Senator Stanisław Gogacz przekazał podczas koncertu dla Rodaków na Wschodzie 157 paczek w ramach 19 Akcji Polacy-Rodakom.

Koncert w Sycowie